همکاری

شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد همواره در جستو جوی نیروی انسانی فعال و با انگیزه که ضامن اجرای استراتژی و حرکت بسوی تعالی و بقای شرکت می باشد ، است.

درصورت تمایل به همکاری با شرکت لطفاً رزومه خود را به آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ایمیل نمایید.همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از محصولات شرکت سوالات خود را به همین آدرس ارسال نمایید.

Search