مزیت های خمیردندان حاوی هیدروکسی آپاتیت

در پژوهشی که به تازگی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد تاثیرات مثبت خمیردندان حاوی هیدروکسی آپاتیت کربناته نانو ساختار آپاتک به اثبات رسید.

   

در این پژوهش که بدست متخصصین دهان دندان انجام گرفت ثابت شد توان مسدود كردن توبولهاي عاجي در خميردندان هيدروكسي آپاتيت كربناته نانو ساختار در مدت زمان كوتاه بيش از خمير دندان حاوی فلوراید است.

افزايش حساسيت دنداني يكي از مشكلات شايع در دندانپزشكي است. يكي از مكانيسمهاي درمان آن مسدود كردن توبولهاي عاجي است. هدف از اين مطالعه مقايسه ميانگين ميزان بسته شدن توبولهاي عاجي تحت تأثير دو خميردندان حاوي هيدروكسي آپاتيت كربناته نانو ساختار و حاوي فلورايد با استفاده از (scanning electron microscope) SEM بود.

ميزان مسدود شدن توبولهاي عاجي در درمان با دو خميردندان تفاوت معني داري نشان داد، به طوري كه اين ميزان در خميردندان هيدروكسي آپاتيت بيشتر از فلوريده بود.

مقاله ارائه شده را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.       

2020 © ,تمام حقوق برای شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد محفوظ است.

Search