اختراعات

 

 

 

عنوان اختراع تاریخ ثبت اختراع شماره ثبت اختراع تصویر گواهی ثبت اختراع
ساخت گرانول هیدروکسی آپاتیت کربناته شده نانو ساختار 1396/05/18 93064 Patent
2022 © ,تمام حقوق برای شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد محفوظ است.

Search