تاریخچه شرکت

 
عنوان سال فعالیتها و دستاوردها
پژوهش های علمی و نوآوری   1386-تاکنون
 • تحقیقات علمی در دانشگاه های ایران و مالزی
 • تولید انواع محصولات بیوسرامیکی
 • بررسی کاربرد محصولات در صنایع مختلف
 • بررسی عملکرد محصولات
 • بررسی بازار محصولات

 

 تاسیس شرکت 1390 

 

 تاسیس شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد در پارک علم و فناوری یزد

 

 اخذ تائیدیه نانو مقیاس  1393

 

 اخذ تائیدیه نانو مقیاس

 

تولید آزمایشگاهی  1390-1395 

 

تولید آزمایشگاهی

 

انجام تست های محصول  1395-1396 

 انجام کلیه تست های لازم ازجمله :

 • تست پایداری
 • تست سمیت
 • تست تاثیرگذاری
 • تست فیزیکی و شیمیایی

 

تولید صنعتی  1396 
 • اخذ تائیدیه دانش بنیانی صنعتی
 • راه اندازی تولید صنعتی
 • اخذ پروانه بهره برداری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت بهداشت
 •  ثبت اختراع در سازمان مالکیت معنوی

 

 فروش 1397 

 

 • اخذ تائیدیه نانومقیاس صنعتی
 • اخذ تائیدیه دانش بنیان تولیدی
 • اخذ تائیدیه تولید محصول nCHA از کمیته نانو غذا و دارو
 • راه اندازی کانال های فروش در بازار
 • اخذ گواهینامه ISO 9001:2015

 

2022 © ,تمام حقوق برای شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد محفوظ است.

Search