نانو فلوئور آپاتیت

فلوئور آپاتیت با فرمول شیمیایی (Ca10 (PO4 )6 (OH)2-x Fx  (0 < x  < 2از خانواده گروه مینرالی آپاتیت است که با جایگزینی F بجای -(OH) تشکیل می شود.این ماده در مقایسه با هیدروکسی آپاتیت حلالیت کمتری دارد و از لحاظ شیمیایی و ساختاری پایدارتر است.همچنین مقاومت در برابر خوردگی و استحکام شکست بیشتری نسبت به هیدروکسی آپاتیت دارد.

کد محصول نام محصول سایز ذره برگ آنالیز
APA-FHA  نانوفلوئور آپاتیت میکرون pdf
2022 © ,تمام حقوق برای شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد محفوظ است.

Search