تری کلسیم فسفات

تری کلسیم فسفات  با فرمول شیمیایی Ca3(PO4)2 با نسبت کلسیم به فسفر 1.5 است که به صورت ذراتی با سایز میکرون موجود می باشد. این محصول برای ساخت بلوک ها، گرانول ها و سیمان های فسفات کلسیم برای جایگزینی استخوان ها استفاده می شود، به طوری که در طی یک دوره زمانی تخریب بیولوژیکی به صورت تدریجی اتفاق می افتد و جایگزینی با بافت طبیعی استخوان به وجود می آید.

 

کد محصول نام محصول سایز ذره برگ آنالیز
APA-TCP Powder تری کلسیم فسفات (پودر) میکرون pdf 
2022 © ,تمام حقوق برای شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد محفوظ است.

Search